UPOZORNĚNÍ

Každý střílející je povinnen se před zahájením střelby seznámit s výpisem z Provozního řádu(včetně osob bez platných dokladů ke zbraním,které vedou střelbu za dohledu) což stvrdí podpisem v Deníku sřeleb.

Osoba,která nedodržuje ustanovení tohoto Provozního řádu bude vykázána z prostoru střelnice!