ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Upozornujeme členy,že do konce února je nutno zaplatit členský příspěvek ve výši 100kč.Platit je možné u p.Ronka v Kostelci nebo p. Totha v Miloticích.Nezaplacení příspěvku znamená ukončení  členství.