Členský příspěvek 2023

Členský příspěvek na rok 2023 činí 200 Kč. Úhradu prosím proveďte u p. Ronka v Kostelci.